โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ

“ควรทําอย่างไร เมื่อปวดข้อมือบริเวณด้านโคนนิ้วหัวแม่มือเวลาขยับหรือใช้งาน”

โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบคืออะไร

โรคปลอกหุ้มเอ็นข้อมืออักเสบ เกิดจากการอักเสบของเส้นเอ็นที่ทําหน้าที่เหยียดและกางนิ้วหัวแม่มือ ตรงบริเวณที่พาดผ่านข้อมือ ทําให้เกิดการบวมและการหนาตัวของเส้นเอ็นรวมทั้งปลอกหุ้มเส้นเอ็น ทําให้ เคลื่อนไหวเส้นเอ็นลําบาก และเกิดอาการปวดตามมา

ภาพแสดงเส้นเอ็นและปลอกหุ้มเอ็นบริเวณข้อมืออักเสบ

สาเหตุ

ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจน มักพบในสตรีวัยกลางคน อายุประมาณ 30-50 ปี พบในผู้หญิงบ่อยกว่า ผู้ชาย และมักสัมพันธ์กับการใช้งานข้อมือและนิ้วหัวแม่มือซ้ำๆกัน เช่นการทํางานบ้าน การทําสวน การยกของ การเล่นกอล์ฟ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสัมพันธ์กับคนที่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ และการตั้งครรภ์

อาการ

ผู้ป่วยจะมีอาการปวดข้อมือด้านโคนนิ้วหัวแม่มือ โดยเฉพาะเวลากํามือเพื่อหยิบจับสิ่งของการบิคหมุน ข้อมือ หรือการทํางานบางอย่างเช่น การกวาดบ้าน การบิดผ้า ถ้ามีการอักเสบมากอาจปวดร้าวขึ้นไปบริเวณแขน หรืออาจมีอาการบวมของข้อมือบริเวณนั้นร่วมด้วย
การรักษา มีแนวทางการรักษาหลักๆ 2 วิธี คือ

1.วิธีการไม่ผ่าตัด

เริ่มใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการไม่มากและเป็นระยะเริ่มแรก ให้ผลการรักษาที่ค่อนข้างดี ประกอบด้วยหลาย แนวทาง ซึ่งมักใช้ร่วมกัน ได้แก่

  • การหลีกเลี่ยงการทํางานที่ต้องใช้ข้อมือและนิ้วหัวแม่มือมากและซ้ำๆกัน
  • การแช่น้ำอุ่นหรือประคบร้อนบริเวณข้อมือที่ปวดหรือบวม
  • การรับประทานยาต้านการอักเสบ
  • ถ้าเป็นรุนแรงอาจจะต้องใช้อุปกรณ์รัดประคองข้อมือ หรือคามข้อมือด้วยเฝือกอ่อน เพื่อลดการเคลื่อนไหวและการอักเสบของเส้นเอ็น
  • ถ้าอาการรุนแรงมากและไม่ตอบสนองด้วยวิธีอื่นๆ อาจจะต้องฉีดยาสเตียรอยด์เข้าไปใต้ปลอกหุ้มเส้นเอ็น เพื่อลดการอักเสบ แต่ไม่ควรฉีดซ้ำกันหลายครั้งเพื่อหลีกเลี่ยงผลข้างเคียงของยาสเตียรอยด์
ภาพแสดงการใช้อุปกรณ์รัดประคองข้อมือ

2.วิธีการผ่าตัด

ข้อบ่งชี้ของการผ่าตัดคือ อาการยังเป็นรุนแรงมากอยู่หลังจากรักษาด้วยวิธีการไม่ผ่าตัดอย่างเต็มที่แล้ว เช่นต้องทานยาเป็นระยะเวลานาน ไม่สามารถหยุดยาได้ ถ้าหยุดทานยาแล้วจะปวดอีก หรือฉีดยามาแล้วหลายครั้ง ก็ยังกลับเป็นซ้ำอีก หรือกรณีที่ผู้ป่วยมีความจําเป็นต้องใช้งานท่าที่ทําให้เจ็บซ้ำๆ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนการใช้ งานได้ เป็นต้น หลักการผ่าตัดคือการตัดปลอกหุ้มเส้นเอ็นให้เปิดออก เพื่อลดความดันและการเสียดสีกับเส้นเอ็น การผ่าตัดนี้เป็นการผ่าตัดเล็ก ทําโดยการฉีดยาชาเฉพาะที่ ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ 15 ถึง 20 นาที และไม่ต้องนอน โรงพยาบาล หลังการผ่าตัดผู้ป่วยสามารถขยับข้อมือและใช้งานเบาๆ ได้เลย อาการปวดและบวมจะค่อยๆลดลงจน หายไป