โรคกระดูกสันหลังเสื่อม

“ปวดหลัง ปวดคอเรื้อรัง ต้องทําอย่างไร”

เป็นโรคที่เกิดจากความเสื่อมสภาพตามธรรมชาติเนื่องจากอายุที่มากขึ้น และการใช้งานหลัง มาเป็นระยะเวลานาน ทําให้กระดูก หมอนรองกระดูก เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อบริเวณหลังมีการ เสื่อมสภาพ

ภาพแสดงกระดูกสันหลังปกติ เปรียบเทียบกับกระดูกสันหลังเสื่อม

อาการ

 • ปวดหลัง ปวดคอ เรื้อรังเป็นๆหายๆ โดยเฉพาะถ้าใช้งานหรือเปลี่ยนท่าทางจะปวดมากขึ้น
 • ถ้าเป็นมากหลังอาจผิดรูป เช่น หลังโก่งหรือคน
 • ถ้ากระดูกสันหลังส่วนเอวที่เสื่อมเกิดการกดทับเส้นประสาท อาการปวดหลังจะร้าวลงขา หรือเท้า ร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรงของขา โดยอาการจะเป็นมากขึ้นเมื่อยืนนานๆหรือเดิน ไปได้สักระยะหนึ่ง เมื่อหยุดเดินและนั่งพักสักครู่อาการจะดีขึ้น
 • ในกรณีที่กระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อมกดทับเส้นประสาท จะมีอาการปวดคอร้าวลงไปตาม แขนหรือมือ ร่วมกับมีอาการชาหรืออ่อนแรงของแขนหรือมือ

การวินิจฉัย

สามารถวินิจฉัยได้จากการซักถามประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์ แต่ถ้าอาการปวดเป็น มากขึ้นอย่างรุนแรง หรือรักษาเต็มที่แล้วอาการไม่ดีขึ้น อาจจําเป็นต้องเอกซเรย์กระดูกสันหลัง หรือเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าถ้าสงสัยภาวะกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท

ภาพแสดงเอกซเรย์กระดูกสันหลังส่วนคอปกติ เปรียบเทียบกับกระดูกสันหลังส่วนคอเสื่อม
ภาพแสดงเอกซเรย์กระดูกสันหลังส่วนเอวปกติ เปรียบเทียบกับกระดูกสันหลังส่วนเอวเสื่อม

การรักษา

เนื่องจากโรคนี้ในภาวะที่เกิดตามธรรมชาติ และเกิดในทุกๆคนเมื่ออายุมากขึ้น ดังนั้น แนวทางในการรักษาคือ ควบคุมอาการ ไม่ให้ปวดหรือปวดน้อยที่สุดจนสามารถใช้ชีวิต ประจําวันได้ดังเช่นผู้สูงอายุทั่วๆ ไป การรักษามี 2 แนวทางหลัก ได้แก่การรักษาโดยการไม่ผ่าตัด และการรักษาโดยการผ่าตัด

การรักษาโดยการไม่ผ่าตัด

 • หยุดพักการทํางานหรือลดการใช้หลังถ้ามีอาการปวดมาก นอนพักในท่าที่สบาย
 • ปรับเปลี่ยนการใช้งาน เช่น หลีกเลี่ยงการยกหรือถือของหนัก ก้มๆเงยๆ นั่งหรือยืนนานๆ
 • ทานยาแก้ปวดยาต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ หรือยาคลายกล้ามเนื้อ
 • ทํากายภาพบําบัด เพื่อบรรเทาอาการปวด เช่น ประคบร้อน นวดกล้ามเนื้อด้วยคลื่นอัลตรา ซาวน์ หรือการดึงหลังในกรณีกระดูกทับเส้นประสาท
 • บริหารกล้ามเนื้อหลังและหน้าท้องให้แข็งแรง
 • ใส่อุปกรณ์พยุงหลัง เพื่อช่วยกระชับและจํากัดการเคลื่อนไหวของหลัง
 • รักษาแก้ไขโรคหรือภาวะร่วมเช่น โรคกระดูกพรุน

การผ่าตัด

การผ่าตัดเป็นการรักษาวิธีสุดท้าย ซึ่งจะผ่าตัดเมื่อมีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนคือ . มีอาการปวดหลังอย่างรุนแรง รักษาด้วยการไม่ผ่าตัดอย่างเต็มที่แล้วไม่หาย

 • มีอาการปวดหลังอย่างรุนแรง รักษาด้วยการไม่ผ่าตัดอย่างเต็มที่แล้วไม่หาย
 • มีกระดูกกดทับเส้นประสาท มีอาการปวดร้าวตามขาหรือแขนอย่างรุนแรง มีอาการอ่อนแรง ของแขนหรือขา รักษาด้วยการไม่ผ่าตัดแล้วไม่หาย